©TÜBİTAK

Tr. J. of Zoology, 23 (Turk. Supl. 3): 801-805. (Türkçe Özet)

Morphological Investigation of Rana Ridibunda (Anura: Ranidae) Populations in the Black Sea Region

Yusuf KUMLUTAS

Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Buca, Izmir-Türkiye

Murat TOSUNOGLU, Bayram GÖÇMEN

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Zooloji Anabilim Dalı, 35100 Bornova, Izmir-Türkiye

Abstract: In this study, a total of 115 Rana ridibunda specimens (64 males; 51females) from the Black Sea region (10 loclities) have been investigated. Morphometric measurements of the samples and some of their ratios derived from them comprise the morphometrical investigation together with pattern and coloration analyses.

It was found that the populations examined belong to the nominal subspecies of R. r. ridibunda

Key Words: Anura, Rana Ridibunda, Morphology.

Karadeniz Bölgesi Rana ridibunda (Anura: Ranidae) Populasyonları Üzerinde Morfolojik Araştırma

Özet: Bu çalışmada Karadeniz Bölgesinden (10 lokalite) toplam 115 (64 erkek; 51dişi) Rana ridibunda örneği incelendi. Morfolojik incelemede örnekler üzerinden çeşitli vücut ölçümleri alınarak bazıları birbirine oranlanmış ve renk-desen analizleri yapılmıştır.

İncelenen populasyonların R. r. ridibunda alttürüne dahil olduğu anlaşılmıştır.

Anahtar sözcükler: Anura, Rana Ridibunda, Morfoloji.