Polyplastron multivesiculatum in the Rumen of Domesticated  Goats (Capra hircus L.) in Turkey

 

Abstract - Özet

Samiye Rastgeldi & Bayram Göçmen

1Protozoology and Parasitology Laboratory, Zoology Section, Biology Department Faculty of Science, Ege University, TR 35 100 Bornova-Izmir, Turkey ,

 

Abstract: Polyplastron multivesiculatum was investigated taxonomically and morphologically in the rumen of domestigated goats (Capra hircus L.) that are used as important sources of food in our country. Specimens were found to be similar to the original descriptions on the basis of morphological charecters and biometric data (measurements and rates)

 

Key words: Goat, Polyplastron multivesiculatum, rumen, protozoa.

 

Türkiye'de Dağılış Gösteren Evcil Keçilerin (Capra hircus L.) İşkembesinde Yaşayan Polyplastron multivesiculatum (Ciliophora: Protista) Hakkında

Özet: Yurdumuzda besin kaynağı olarak yaygın bir şekilde kullanılan evcil keçilerin (Capra hircus L.) işkembesinde yaşayan Polyplastron multivesiculatum'un taksonomik ve morfolojik durumu araştırılmıştır. Çalışmada keçilerimizden ölçülen örnekler morfolojik karakterler ve biyometrik veriler (ölçüm ve oranlar) bakımından orijinal tanımlamalarda verilenlere benzer bulunmuştur.

Anahtar kelimeler: Keçi, Polyplastron multivesiculatum,  işkembe, protozoa.