©TUBITAK

Tr. J. of Zoology (Türkçe Özet)

Ultrastructure of the Cortex of the Rumen Ciliate Ophryoscolex purkynjei Stein, 1858 (Entodiniomorphida: Ophryoscolecidae)

Gürsel ERGEN, Bayram GÖÇMEN, Beria FALAKALI

Ege University, Faculty of Science, Department of Biology, Zoology Section, TR 35100 Bornova-Izmir, Turkey

Abstract: Ultrastructure of the cortex of Ophryoscolex purkynjei, an entodiniomorphid ciliate obtained from the domesticated cattle rumens, was studied and seen as five layers. Particulate and/or filamentous glycocalyx layer, triple membrane layer, homogeneous epiplasmic layer with very fine grains, microtubular layer characterized with double-row of microtubule bundles each containing at most 6 units and , a compact microfilamentous layer were recognized successively. In addition, a scarce and disorganized kinetosomes and related microtubules were found to lie underneath of all. Present observations were discussed those previously obtained from other entodiniomorphid ciliates.

Key Words: Ultrastructure, Cortex, Ophryoscolex purkynjei, Rumen Ciliate.

İşkembe Siliyatı Ophryoscolex purkynjei Stein, 1858’nin (Entodiniomorphida: Ophryoscolecidae) Korteks İnce Yapısı

Özet: Evcil sığırların işkembesinden elde edilen entodiniomorphid siliyat Ophryoscolex purkynjei’nin korteks ince yapısı çalışılmış ve beş tabakadan oluştuğu gösterilmiştir. Korteks dıştan içe doğru sırasıyla, partiküler ve/veya filamentöz bir glikokaliks tabakası, üçlü yapı gösteren bir zar tabakası, homojen ince granüllü bir epiplazma tabakası, bunun altında iki sıra halinde düzenlenmiş en fazla 6 mikrotübülden oluşmuş paketlerin meydana getirdiği bir mikrotübüler tabaka ve en içte yoğun bir mikrofilament tabakasından oluşur. Bu tabaka altında az sayıda ve düzensiz dağılmış körelmiş kinetozomlar ve bunlarla ilişkili bazal mikrotübüller gözlenmiştir. Elde edilen bulgular diğer bazı entodiniomorphid siliyatlardan elde edilenlerle karşılaştırılarak tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İnce Yapı, Korteks, Ophryoscolex purkynjei, İşkembe Siliyatı.