©TUBITAK

Doğa-Tr. J. of Zoology, 24 (1): 23-31. (Türkçe Özet)

New Rumen Ciliates from Turkish Domestic Cattle (Bos taurus L.): 2. Epidinium graini n. sp. (Ophryoscolecidae, Entodiniomorphida)*

Bayram GÖÇMEN

Ege University, Faculty of Science, Department of Biology, Zoology Section, TR 35100 Bornova-Izmir, Turkey

Abstract: In the course of examining rumen contents obtained from 30 domestic cattle (Bos taurus L.) in the vicinity of Izmir, Turkey, somewhat similar but unusual forms of epidinia were observed. These ciliated protozoa were observed in six of the animals with the frequency of 20.00% and this study is on their classification into a species, Epidinium graini n. sp. All the protozoa identified as belonging to this species were divided into three formae, E. graini f. graini n. f., E. graini f. caudatricoronatum n. f. and E. graini f. caudaquadricoronatum n. f.. This species have 2-4 transversally periplasmic pellicle foldings resembling coronets or skirts in shape and 4-5 longitudinal groovelets extending posteriorly from the mid-level of the body on the left surface. These or similar characteristics had been described not in the genus Epidinium but in the genus Ophryoscolex. This fact may stem for some of the characteristics showing the phylogenetic relationship between these two genera.

Key Words: Epidinium graini n. sp., New Rumen Ciliates, Bos taurus.

Türk Evcil Sığırlarından (Bos taurus L.) Yeni İşkembe Siliyatları: 2. Epidinium graini n. sp. (Ophryoscolecidae, Entodiniomorphida)*

Özet: İzmir (Türkiye) civarındaki 30 evcil sığırdan elde edilen işkembe içeriklerinin incelenmesi esnasında, epidiniumlara benzer fakat farklı olan bazı formlar gözlenmiştir. Bu silli protozoonlar incelenen hayvanların altısında %20.00’lik bir görülme sıklığı ile belirlenmiştir. Bu çalışma sözkonusu siliyatların tek tür, Epidinium graini n. sp. halinde sınıflandırılmasını bildirir. Bu türe dahil olacak şekilde tayin edilmiş protoozoonların tamamı 3 form E. graini f. graini n. f., E. graini f. caudatricoronatum n. f. ve E. graini f. caudaquadricoronatum n. f.. halinde bölünmüştür. Bu yeni tür şekil olarak etek veya taç yapısını andıran 2-4 adet enine pelikül katlantısına ve sol yüzeyi üzerinde vücudun orta düzeyinden itibaren posteriora doğru uzanan 4-5 adet uzunlamasına olukçuklara sahiptir. Bu veya benzeri özellikler Epidinium cinsinde tanımlanmamış olamasına rağmen Ophryoscolex cinsinde tanımlanmıştır. Bu durum iki cins arasındaki filogenetik akrabalığı gösteren bazı özellikler olabilir.

Anahtar kelimeler: Epidinium graini n. sp., Yeni işkembe siliyatları, Bos taurus.