Biology Logo

bgo.jpg (5417 bytes)

Prof. Dr. Bayram GÖÇMEN

Zoolog, Herpetolog, Protozoolog/Parazitolog,                 Doğa Fotoğrafçısı

| English Homepage | Anasayfa  | Yayınlar  | Diğer Akademik Faaliyetler  | Diğer Bilgiler  |

| KUZEY KIBRIS'IN KURBAĞA ve SÜRÜNGENLERİ DOĞA FOTOĞRAFÇILIĞI |

 

Diğer Akademik Faaliyetler

Lisansüstü Öğrenciler - Editöryal Yükümlülükler - Öğretim Yükümlülükleri - Profesyonel Derneklere Üyelikler - Yürütülen Projeler

(a) Lisansüstü Öğrenciler:

 1. Gül Huriser TALU (Kıbrıs evcil koyunlarının işkembe protozoonları konusunda Yüksek Lisans, 4 Ekim 1999'da tamamlandı).

 2. Araş. Görv. Samiye RASTGELDİ, (Türkiye evcil keçilerinin işkembe protozoonları konusunda Yüksek Lisans, 4 Haziran 2002'de tamamlandı). E-Mail: samiye.rastgeldi@ege.edu.tr

 3. Adem KARAOĞLU (Türkiye evcil keçilerinin işkembe protozoonları konusunda Yüksek Lisans, 11 Temmuz 2005'de tamamlandı). E-Mail: fidemkaraoglu@hotmail.com

 4. Araş. Görv. Samiye RASTGELDİ-DEMİR, Res. (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Tatarcık Sinekleri-Phlebotomus spp: "Phlebotominae (Diptera: Psychodidae) konusunda Doktora, 14 Mart 2007'de tamamlandı). E-Mail: samiye.rastgeldi@ege.edu.tr

 5. Gözde GÜRELLİ (İzmir civarında dağılış gösteren Bahçe Salyangozu Helix aspersa Müller 1774'da karaciğer kelebeklerinin yaygınlığı konusunda Yüksek Lisans, 14 Haziran 2006'da tamamlandı). E-Mail: gozdegurelli@mail.ege.edu.tr

 6. Bahadır AKMAN (Güneydoğu Anadolu'daki Tombul Keler Stenodactylus grandiceps'in biyolojisi, taksonomisi ve deskripsiyonu konusunda Yüksek Lisans, 23 Haziran2008'de tamamlandı. E-mail: bahadirakman@mail.ege.edu.tr

 7. Deniz YALÇINKAYA (Kıbrıs ve Türkiye'deki Tarak Parmaklı Kertenkele Acanthodactylus schreiberi populasyonlarının morfolojik, Serolojik ve Ekolojik Açılardan Karşılaştırılması konusunda Yüksek Lisans, 23 Haziran2008'de tamamlandı). E-mail: denizyalcinkaya@mail.ege.edu.tr

 8. Araş. Görv. Mehmet Zülfü YILDIZ ("Bolkar Dağları'nda (Niğde-Ulukışla) Yaşayan Rana holtzi Werner, 18988 (Anura: Ranidae)'in Popoulasyon Dinamiği" konusunda Doktora, 10 Ağustos 2010'da tamamlandı). EE-mail: zulfu.yildiz@harran.edu.tr

 9. Gözde GÜRELLİ ("İzmir yöresinde bulunan atların Equus caballus Linnaeus, 1758 arka bağırsak siliyat (Protista: Ciliophora)  faunas" konusunda Doktora-Protozooloji, 21 Aralık 2010'da tamamlandı). E-Mail: ggurelli@yahoo.com

 10. Miss. Fatima Çiğdem ASLAN ("Kuzey Kıbrıs'ta  dağılış gösteren evcil keçilerde Capra hircus Linnaeus, 1758 Epidinium Crawley, 1923 (Ciliophora: Entodiniomorphida) cinsinin bulunuşu" konusunda Yüksek Lisamns-Protozooloji, 20 Mayıs 2011'de tamamlandı).. E-mail: f.cigdemaslan@hotmail.com

 11. Mr. Mehmet KARAKUŞ ("Ege Bölgesi'nin bazı ilçelerinde kum sineklerinin doğadan toplanan populasyonlarında insektisit hassasiyetinin belirlenmesi" konusunda Yüksek Lisamns-Parazitoloji, 7 Haziran 2012'de tamamlandı).  E-mail: mehmetk1986@yahoo.com

 12. Deniz YALÇINKAYA ("Anadolu ve Kıbrıs'ta Dağılış Gösteren Eumeces schneiderii  Daudin, 1802 (Sauria: Scincidae) Populasyonlarının Taksonomisi ve Biyolojisi" konusunda Doktora-Herpetoloji, 12 Şubat 2013'de tamamladı). E-mail: dyalcinkaya@yahoo.com

 13. Bahadır AKMAN (Herpetoloji alanında Doktora, devam ediyor. E-mail: bahadirakm@hotmail.com

 14. Miss. Saeedeh JABBARPOUR (Parazitoloji  alanında Doktora, devam ediyor). E-mail: s.jabbarpour@gmail.com

 15. Mr. Naşit İĞCİ (PhD, engerek zehrinin proteomic yöntemlerle araştırılması, Ankara Üniv. Biyoteknoloji Enstitüsü, Ankara). E-mail: igcinasit@yahoo.com.tr

 16. Mr. Mehmet Anıl OĞUZ (Herpetoloji alanında Yüksek Lisans, devam ediyor). E-mail: aniloguz@rocketmail.com

(b) Editöryal Yükümlülükler:

 1. "Turkiye Parazitoloji Dergisi (Acta Parasitologica Turcica)"'nde (Uluslararası indekslerce taranan dergi) Editör/Müşterek Editör (biyolojik konularda), Yayın Kurulu Üyeliği ve Hakemlik.

 2. "North-Western Journal of Zoology" (Romanya) (SCI'ca taranan dergi)'de Editör/Müşterek Editör (Parazitoloji ve Ortadoğu Herpetolojisi konularında)Tavsiye Kurulu Üyeliği ve Hakemlik.

 3. "Turkish Journal of Zoology" (Uluslararası indeklerce taranan dergi)'de hakemlik.

 4. "Van Yüzüncüyıl Universitesi Fen Bilimleri Dergisi" (Ulusal hakemli dergi)'nde hakemlik..

 5. "Zootaxa" (SCI'ca taranan dergi)'da hakemlik.

 6. "Animal Biology" (SCI'ca taranan dergi)'de hakemlik.

 7. "Microbial Ecology" ((SCI'ca taranan dergi)'de hakemlik.

(c) Öğretim Yükümlülükleri (Lisans & Lisansütü Öğretim Programlarında

        Verilen Dersler):

Lisans

Ders Kredi Sömestre
Omurgasızlar Biyolojisi 2-0-2 (3) III.
Omurgalılar Biyolojisi 2-0-2 (3) IV.
Protozooloji 2-0-0 (2) V.
Herpetoloji 2-0-2 (3) V.
Parazitoloji 2-0-2 (3) VIII.
Diploma Çalışması-I (B.Sc.) 0-2-0 (2) VII.
Diploma Çalışması-II (B.Sc.) 0-2-0 (2) VIII.

Lisanüstü

Biyologlar İçin Fotoğraf Tekniği 3-0-0 (3) Bahar
İşkembe Protozoonları 3-0-0 (3) Güz
Biyolojide Uzmanlık Alan Dersi* 3-0-0 (3) Bahar
Biyolojide Uzmanlık Alan Dersi** 3-0-0 (3) Bahar
Biyolojide Uzmanlık Alan Dersi* 3-0-0 (3) Güz
Biyolojide Uzmanlık Alan Dersi** 3-0-0 (3) Güz

*Yüksek Lisans Öğrencileri için, ** Doktora Öğrencileri için

(d) Profesyonel Derneklere Üyelikler:

 1. The British Herpetological Society (BHS, İngiliz Herpetoloji Derneği) (İngiltere)

 2. Society of Protozoologists (SOP, Uluslararası Protozoologlar Derneği) (ABD)

 3. Turkish Society for Parasitology (TPD, Türkiye Parazitoloji Derneği) (Türkiye)

 4. Societas Europaea Herpetologica (SEH, Avrupa Herpetoloji Derneği) (Almanya)

(e) Yürütülen Projeler:

 1. Göçmen, B. & Öktem, N. (1996). İşkembe Siliyatları Epidinium Crawley, 1923 ve Ophryoscolex Stein, 1858 (Ciliophora: Entodiniomorphida) Hakkında Morfolojik ve Taksonomik Araştırmalar. Ege Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı, 1992-Fen-018 Nolu Araştırma Projesi, Bornova-İzmir, 154 s.

 2. Öktem, N., Göçmen, B. & Torun, S. (1998). Türkiye Evcil Sığır (Bos Taurus L.)’Larınınİşkembe Siliyat Faunası. Ege Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı, 1996-Fen-022 Nolu Araştırma Projesi, Bornova-İzmir, 28 s.

 3. Göçmen, B. & Talu, G. H. (1999). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Evcil Koyunlarının (Ovis ammon aries) Ophryoscolecid (Entodiniomorphida) İşkembe Siliyat Faunası. Ege Üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı, 1998-Fen-041 Nolu Araştırma Projesi, Bornova-İzmir, 59 s.

 4. Göçmen, B. & Karaoğlu, A. (2005). Türkiye'nin Güneydoğusunda Dağılış Gösteren Evcil Keçilerin (Capra hircus L) İşkembesinde Yaşayan Entodiniid (Entodiniidae, Entodiniomorphida) Siliyatlar. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Fonu, 2004-Fen-023 Nolu Araştırma Projesi, Bornova-İzmir, 21 s.

 5. Göçmen, B. & Gürelli, G. (2006). İzmir Civarında Dağılış Gösteren Bahçe Salyangozu Helix aspersa (Müller, 1774) (Mollusca: Pulmonata)'da Karaciğer Kelebeklerinin Yaygınlığı. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Fonu, 2005-Fen-054 Nolu Araştırma Projesi, Bornova-İzmir, 45 s. [Bu çalışma ayrıca TBAG-HD/96 (105T517) kodlu proje olarak TÜBİTAK ve 2007/BIL/009 kodlu proje olarak EBİLTEM tarafından da desteklenmiştir].

 6. Göçmen, B. & Yalçınkaya, D. (2008). Anadolu ve Kıbrıs Acanthodactylus schreiberi Boulenger, 1879 (Squamata: Sauria: Lacertidae) Populasyonlarının Morfolojik, Serolojik ve Ekolojik Yönden Karşılaştırılması. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Fonu, 2007-Fen-027 Nolu Araştırma Projesi, Bornova-İzmir, 90 s.

 7. Göçmen, B. & Akman, B. (2008). Tombul Keler, Stenodactylus grandiceps Haas, 1952'in  (Squamata: Sauria: Geckonidae) Anadolu'daki Yayılışı, Taksonomisi ve Biyolojisi Hakkında. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Fonu, 2007-Fen-028 Nolu Araştırma Projesi, Bornova-İzmir, 90 s.

 8. Gücel, S., Göçmen, B., Sarpten, H., Çiçek, B. A., Fuller, W., Özden, Ö. & Kıbrıs Türk Biyologlar Doğayı Araştırma ve Koruma Derneği (Bio-Der) (2007). Karpaz Yarımadasındaki Habitatların Natura 2000 Ağına Göre Sınıflandırılması . KKTC Çevre Koruma Dairesi Özel Projesi.

 9. Gücel, S., Göçmen, B., Karataş, A. ve ark. (2007-2008). Kıbrıs'taki Ara Bölge'nin Biyoçeşitliliği-İki toplumlu proje). Birleşmiş Milletler Gelişim Programı, Proje No. UNDP 47401-07-005.

 10. Göçmen, B. (2010). Bolkar Dağlarında (Niğde-Ulukışla) Yaşayan Rana holtzi Werner, 1898 (Anura: Ranidae)in Populasyon Dinamiği ve Yaşam Döngüsü TÜBİTAK, TBAG 107T167 nolu Proje Raporu, Temmuz, 160 s. [Bu çalışma ayrıca  2008/BIL/004 kodlu proje olarak EBİLTEM tarafından da desteklenmiştir].

malbizona.jpg (14500 bytes)

Montivipera albizona (Beyaz Bandlı Dağ Engereği) *Kahramanmaraş'ta yüksek bir yaylada, tarafımızdan yeni bir lokalite kaydıyla  saptanan ve Anadolu Diyagonali'nde yayılış gösteren Anadolu'ya endemik yılan  türlerinden birisidir! Foto: B. Göçmen)

elevant.jpg (7140 bytes)

Eirenis levantinus (Levant Cüce Yılanı) *Yaklaşık 150 yıl aradan sonra Kuzey Kıbrıs'tan, dar ve özelleşmiş bir alanda tarafımızdan yeniden keşfedilmiştir! Photo: B. Göçmen)runman.gif (1919 bytes)

Get Free Acrobat Reader for PDF (Portable Document Format) Files


PDF halindeki yayın dosyalarını okumak için lütfen yukardaki logoya tıklayarak Adobe Acrobat Reader programını ücretsiz olarak edininiz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Bayram GÖÇMEN, Tüm haklari saklidir.