SUMMARY (Türkçe Özet)

In this study, the rumen ciliate protozoal composition belonging to the families Isotichidae and Entodiniidae, genera and species, from Turkish domestic sheep (Ovis ammon aries), their occurrance ratios and appearance frequencies and also total ciliate numbers per milliliter of each sheep rumen contents were determined.

As the result of our survey, 3 genera (Isotricha, Dasytricha and Entodinium) including 23 species and 14 formae were distinguished. Twenty species of these are classified in the cins Entodinium (86.96 %). Of the ciliates which identified as belonging to this genus, one new species was recognized, then described as Entodinium semahatae sp. nov.. Moreover, this study reports for the second time the presence of Entodinium williamsi and Entodinium constrictum in the rumen of herbivorous mammals while it is third report for E. dalli (with f. rudidorsospinatum). All of the species and formae determined were compared with their original descriptions and previous reports, the similarities and differences were discussed. Total ciliate protozoa numbers per milliliter rumen contents in average were detected as 5.39 x 105 (cells/ml). The genus has both the highest occurrence ratio and appearance frequency is Entodinium (with an 100% appearance frequency and occurrence ratio of 80.06% in average). A relationship between the appearance frequencies and occurrence ratios of species is present. In other words, the species occured in higher appearance frequencies are also have higher densities in the rumen contents.

It was determined that the rumen microfauna of the familya Entodiniidae from Turkish domestic sheep is more rich than that of Chinese, Japanese, Scottish, Canadian and Alaskan sheep in the viewpoint of diversity.

P. S. : Entodinium semahatae n.sp. is named after the name of the first Insect Endocrinologist of Turkey and our retired lecturer Prof. Dr. Semahat Geldiay (see below), who made valuable contributions to the knowledge of Insect Endocrinology, Physiology and Zoology, universaly.

Prof. Dr. Semahat Geldiay (in her retireship meeting, 1989)     

Prof. Dr. Semahat Geldiay (In her retireship meeting)

Yukarıdaki Fotoğraflar Yıllarca Zooloji Kürsüsüne ve Bilim Dünyasına Hızmet vermiş olan ve benimde en son öğrencilerinden birisi olma fırsatını yakaladığım Saygıdeğer Hocam Prof. Dr. Semahat GELDİAY için düzenlenen Emeklilik Yemeğinde çekilmiştir. Tüm katkıların için sonsuz teşekkürler hocam.

ÖZET

Bu calışmada, Türkiye evcil koyun (Ovis ammon aries)' larının işkembesinde yaşayan Isotrichidae ve Entodiniidae familyalarına dahil siliyat cins ve türleri, bunların bulunuş yüzdeleri, görülme sıklıkları ile herbir koyundaki mililitredeki toplam siliyat sayıları belirlenmiştir.

Arastırma sonucunda 3 cins (Isotricha, Dasytricha ve Entodinium, altinda 23 tür ve 14 forma tesbit edilmiştir. Bu türlerden 20 (% 86.96)' si Entodiniidae familyası ve Entodinium cinsine dahildir. Bunlardan biri olan Entodinium semahatae sp. nov. ilk kez tanımlanmıştır. Ayrıca bu calışmada E. williamsi ve E. constrictum' un herbivor memelilerin işkembesinde bulunduğu ikinci, E. dalli (f. rudidorsospinatum ile) ise üçüncü kez kaydedilmektedir. Çalışmada belirlenmiş olan tür ve formalara ait örnekler, orjinal tanım ve literatürde mevcut bilgilerle karşılaştıralarak benzerlik ve farklılıklar tespit edilmiştir. İşkembe içeriğinin mililitresindeki toplam siliyat sayısı ortalama 5.39x105 (hücre/ml) olarak bulunmuştur. Gerek konaklardaki görülme sıklığı, gerekse herbir konaktaki bulunuş yüzdesi en yüksek cins Entodinium (görülme sıklığı % 100 ve bulunuş yüzdesi ortalama % 80.06)' dur. Türlerin görülme sıklığı ile bulunuş yüzdeleri arasında yüksek bir iliski söz konusudur, yani daha yüksek sıklıkta görülen türler ayni zamanda işkembe içinde yüksek yoğunlukta bulunmaktadır.

Ülkemiz koyunlarında bulunan Entodiniidae familyasına dahil işkembe siliyat faunasının, içerdiği tür ceşitliliği açısından Çin, Japonya, Iskoçya, Kanada ve Alaska'daki koyun faunalarından daha zengin olduğu saptanmiştır.