©Europ. J. Protistol., 32, 513-522 (1996) December 31, 1996. (Türkçe Özet)

New Rumen Ciliates from Turkish Domestic Cattle (Bos taurus L.) I. The Presence of Entodinium dalli Dehority, 1974 with a New Forma, E. dalli f. rudidorsospinatum n. f. and Comparisons with Entodinium williamsi n. sp.

Bayram Göçmen and Nimet Öktem

Zoology Section, Department of Biology, Faculty of Science, Ege UniversityBornova-lzmir; Turkey

SUMMARY: In the course of examining rumen contents obtained from 25 domestic cattle (Bos taurus) in the vicinity of Izmir, Turkey, two somewhat similar but unusual forms of entodinia were observed. These ciliates were observed in three of the animals and this study reports on their classification into two species, Entodinium dalli Dehority, 1974 and a new species, Entodinium williamsi n. sp. All the protozoa identified as belonging to E. dalli were distinguished as a new forma, E. dalli f. rudidorsospinatum n. f. of the basis of their caudal spines. The species Entodinium williamsi n. sp. was also divided into two formae, E. williamsi f. williamsi n. f. and E. williamsi f. turcicum n. f. The morphological characteristics of these protozoa are described and their relationships to similar entodiniid species are discussed.

Türk Evcil Sığır (Bos taurus L.) İşkembesinden Yeni Siliyatlar I. Entodinium dalli Dehority, 1974'nin Yeni Bir Forma, E. dalli f. rudidorsospinatum n. f. ile bulunuşu ve Entodinium williamsi n. sp. ile Karşılaştırılması

Özet: İzmir, Türkiye'deki 25 evcil sığırdan (Bos taurus) elde edilen işkembe içeriklerinin incelenmesi sırasında, birbirine biraz benzer fakat farklı olan 2 entodinium formu gözlenmiştir. Bu siliyatlar hayvanların 3'ünde gözlenmiştir. Bu çalışma, bunların 2 tür halinde; Entodinium dalli Dehority, 1974 ve yeni bir tür, Entodinium williamsi n. sp. şeklinde sınıflandırılmasını rapor etmektedir. E. dalli' ye dahil olacak şekilde belirlenen bütün siliyatlar Kaudal ışınlanmasına dayalı olarak yeni bir forma, E. dalli f. rudidorsospinatum n. f. şeklinde tavsif edilmişlerdir. Entodinium williamsi n. sp. ise 2 yeni forma, E. williamsi f. williamsi n. f. and E. williamsi f. turcicum n. f. şeklinde tanımlanmıştır. Bu protozoonların morfoloojik özellikleri tanımlanmış ve benzer entodiniid türlerle olan akrabalııkları tartışılmıştır.