SUMMARY (Türkçe Özet)

A new rumen ciliate species, Entodinium basoglui sp. nov. and a new group, Entodinium dilobum group were recognized from the rumen of cattle which were slaughtered at the abattoirs in the vicinity of Izmir.

Entodinium basoglui n. sp. is ovoidal to elipsoidal in shape, body length 51.89 (40-65) µm, width 30.54 (22-39) µm and length / width ratio 1.71 (1.50-1.83) (n= 25). Right and left body edges flanged : these flanges are terminated at the posterior end as two triangular caudal lobes. Of these lobes, the left one is always longer than the right one and a small endoplasmic process is run into this lobe. Two cuticular folds in same length run along upper and lower body surfaces parallel to each other, disappearing on the behind of the anus level. Macronucleus has a elongated shape with two lobes, resembling a chromosome shape and is multivesicular in structure, its length is abouth two-thirds of the total body length and its anterior end is closely contact with right body margin. The freguency of appearence of the species in cattle is 28 % and it constituted from 1.40 % to 22.14 % of total rumen ciliates.

The Entodinium dilobum group is characterized by two posterior triangular lobe, a slightly similar length to width ratio value, a general shape with essentially overlap in reported shapes and some cuticular folds in all cases. Entodinium dilobum Dogiel, 1927, Entodinium alces Dehority, 1974 and Entodinium basoglui sp. nov. belong in this group.

ÖZET

Öktem, N. ve Göcmen, B. (1996). Türkiye Evcil Sığır (Bos taurus taurus L.) İşkembesinden Yeni Bir Siliyat Grubu (Entodiniomorphida: Ophryoscolecidae) ve Yeni Bir Tür Entodinium basoglui sp. nov. Hakkında. Doga-Tr. J. of Zoology, 20 (ek sayı): 271-278.

Izmir civarinda kesilen sigirlarin iskembesinden yeni bir silyat türü, Entodinium basoglui sp. nov. ve yeni bir grup, Entodinium dilobum grubu tanimlanmistir.

Entodinium basoglui şekil olarak ovoidten elipsoide kadar değişir, Uzunluk 51.89 (40- 65) µm, genişlik 30.54 (22-39) µm, uzunluk/ genişlik orani 1.71 (1.50-1.83) (n= 25). Sağ ve sol vücut kenarları kanatlıdır, bu kanatlar iki triangular kaudal lob şeklinde posterior uçta son bulur, sol lob daima sağdakinden uzundur ve endoplazma kesesi bu lob içerisine bir girinti oluşturur. Eşit uzunluktaki iki kutikular katlantı vücudun alt ve üst yüzeyleri boyunca sağ ve sol vücut kenarlarına yaklaşık olarak paralel şekilde anüs seviyesinin hemen arkasına kadar uzanırlar. Makronukleusu vücut uzunluğunun yaklaşık 2/3'si kadar uzunluğa sahiptir, oldukça vesiküllü yapıda 2 loblu uzamış şekillidir, bir kromozom şeklini andırır, ön ucu sağ vücut marjini ile çok yakın temastadır. Türün sığırlardaki görülme sıklıgı % 28 olup, toplam işkembe siliyat sayısının %1.40 -%22.14'ünü oluşturur.

Entodinium dilobum grubu ikişer adet posterior triangular loba sahip oluşları, uzunluk/ genişlik oranının asağı yukarı benzer oluşu, hücre genel şekillerinin birbirleri ile iç içe girecek tarzda görülmesi ve tamamında kutikular katlantıların bulunmasi ile karakterize olmuştur. Üç türü kapsamaktadır: Entodinium dilobum Dogiel, 1927, Entodinium alces Dehority, 1974 ve çalışmamızda tanımlanmış olan Entodinium basoglui sp. nov.'dir.

Entodinium basoglui n. sp. is named after the surname of the first Turkish Scientific Herpetologist and Our lecturer, the Late, Professor Dr. Muhtar BASOGLU (1913-1981), who made valuable contributions to the knowledge of Turkish Herpetology and Zoology, universally.