Occurence of the Rumen Ciliate, Elytroplastron bubali (Dogiel, 1928) in Turkish Domestic Goats (Capra hircus)

Ahmet MERMER, Samiye RASTGELDİ, Gürsel ERGEN, Bayram GÖÇMEN

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı, Bornova,İzmirSUMMARY: Elytroplastron bubali, previously no observed in any host animal species from Turkey, was firstly detected in the rumen contents of domestic goats (Capra hircus) in Adana with a frequency appearance of 37.5%.

Key words: Rumen ciliates, Capra hircus, Elytroplasron, Entodiniomorphida, Turkey.

 

İşkembe Siliyatı Elytroplastron bubali (Dogiel, 1928)’nin  Türkiye’deki Evcil Keçilerde (Capra hircus) Bulunuşu

 

ÖZET: Türkiye’deki herhangi bir konak hayvan türünden önceden gözlenmemiş olan Elytroplastron bubali, %37.5’lik bir görülme sıklığına sahip olacak şekilde Adana’daki  evcil keçilerin (Capra hircus) işkembe içeriklerinden ilk kez belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: İşkembe siliyatları, Capra hircus, Elytroplastron, Entodiniomorphida, Türkiye.