Türkiye Evcil Keçilerinde (Capra hircus L.) İşkembe Siliyatları, Diplodinium crista-galli ve Diplodinium flabellum’un (Entodiniomorphida) Bulunuşu

Samiye RASTGELDİ1, Bayram GÖÇMEN1, Yusuf ÖZBEL2

1Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı, Bornova,İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, Bornova, İzmir

ÖZET: Türkiye evcil keçilerinin işkembe siliyat faunasının araştırılmasını kapsayan bir çalışma esnasında, kaudal bir yelpazeye sahip olan iki Diplodinium türü, yani Diplodinium crista-galli ve D. flabellum Türkiye’deki geviş getiren memelilerden ilk kez gözlenmiştir. Ayrıca, bu çalışma Diplodinium flabellum’un keçilerin işkembe içeriklerinde bulunduğuna ilişkin ilk kayıttır. Belirlenen her iki tür ve formaları orijinal deskripsiyonları ve dha önceki çalışmalarla karşılaştırılarak, benzerlik ve farklılıkları tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler: İşkembe Siliyatları, Capra hircus, Türkiye Keçileri, Diplodinium crista-galli, Diplodinium flabellum, Entodiniomorphida.

 

Occurrence of the Rumen Ciliates, Diplodinium crista-galli and Diplodinium flabellum (Entodiniomorphida) in Turkish Domestic Goat (Capra hircus L.)

 

SUMMARY: During the course of an investigation on the rumen ciliate fauna of the Turkish domestic goats, the two species of Diplodinium possessing a caudal fan , i.e., Diplodinium crista-galli and D. flabellum were observed from the first time from any host in Turkey. Morevever, the present study reports for the first time the presence of Diplodinium flabellum in the rumen of goats. Both the two species and formae determined were compared with their original descriptions and previous reports, the similarities and differences were discussed.

Key words: Rumen ciliates, Capra hircus, Turkish Goats, Diplodinium crista-galli, Diplodinium flabellum, Entodiniomorphida.