Kıbrıs Evcil Koyunlarında Yaşayan Ophryoscolecid (Entodiniomorphida) İşkembe Siliyat Cinsi, Epidinium Crawley, 1923

Bayram GÖÇMEN

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı, Bornova,İzmir

ÖZET: Kıbrıs evcil koyunlarının (Ovis ammon) işkembesinde yaşayan Epidinium cinisine dahil siliyat protozoon içeriği araştırılmıştır. Araştırma sonucunda 2 tür [Epidinium ecaudatum, Epidinium graini] ve 8 forma [E. e. f. ecaudatum, E. e. f. caudatum, E. e. f. bicaudatum, E. e. f. tricaudatum, E. e. f. quadricaudatum, E. g. f. graini, E. g. f. caudatricoronatum, E. g. f. caudaquadricoronatum] tayin edilmiştir. Ayrıca bu çalışma Epidinium graini için koyunların işkembesinde bulunduğuna ilişkin ilk kayıttır. Çalışmada belirlenmiş tür ve formalara ait incelenen örneklerde tesbit edilen taksonomik karakterler, orijinal tanım ve literatürde mevcut tanımlarla karşılaştırılarak benzerlik ve farklılıklar tartışılmıştır. Kıbrıs koyunlarında bulunan Epidinium cinsine dahil işkembe siliyat faunasının, içerdiği tür  ve forma çeşitliliği açısından diğer ülkelerdeki koyun faunalarına göre daha zengin olduğu saptanmıştır.

Anahtar kelimeler: İşkembe siliyatları, Ovis ammon, Epidinium, Entodiniomorphida.

 

Rumen Orhryoscolecid (Entodiniomorphida) Ciliate Genus, Epidinium Crawley, 1923 Living in the Domestic Sheep from Cyprus

 

SUMMARY: The rumen ciliate protozoal composition belonging to the genus Epidinium from Cypriot domestic sheep (Ovis ammon) was investigated. As the result of our investigation, 2 species [Epidinium ecaudatum, Epidinium graini] including 8 formae [E. e. f. ecaudatum, E. e. f. caudatum, E. e. f. bicaudatum, E. e. f. tricaudatum, E. e. f. qudricaudatum, E. g. f. graini, E. g. f. caudatricoronatum, E. g. f. caudaquadricoronatum] were distinguished. At that time, the present study reports for the first time the presence of Epidinium graini in the rumen of sheep. All of the species and formae determined were compared with their original descriptions and previous reports, the similarities and differences were discussed. It was determined that the rumen microfauna of the genus Epidinium from Cypriot domestic sheep is more rich than that of other countries’ sheep in the viewpoint of species and forma diversity.rsity.

Key words: Rumen ciliates, Ovis ammon, Epidinium, Entodiniomorphida.