©TÜBİTAK Doğa-Tr. J. of Zoology, 20 (suppl.): 161-176. (Türkçe Özet)

A Preliminary Report On the Herpetofauna of Northern Cyprus

Bayram GÖÇMEN, C. Varol TOK, Uğur KAYA, Murat TOSUNOĞLU

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Zooloji Anabilim Dalı, 35100 Bornova, İzmir / Türkiye

Abstract: A total of 506 herpetological specimens collected during the excursions in the period between 1989-1994 and some previously collected samples present in the ZDEU collection are surveyed. Among the species determined are 3 amphibians (Anura), 1 turtle (Testudinata), 10 lizards (Lacertilia) and 7 snakes (Ophidia). These belong to a total of 12 families: Bufonidae, Hylidae, Ranidae, Emydidae, Gekkonidae, Agamidae, Chamaeleonidae, Lacertidae, Scincidae, Typhlopidae, Colubridae and Viperidae. Ecological and biological data for the species are given and it is stressed that the taxonomical states of some species (Rana ridibunda, Lacerta laevis, Ophisops elegans and Ablepharus kitaibelii) should be taken into consideration again. Also an old record of a snake supposedly living in Cyprus (1), i.e. Coluber najadum is confirmed after for a long time. On the other hand, the presence of Eryx jaculus and Elaphe situla in Northern Cyprus was reported in the ZDEU collection. However, the occurrence of these species in Cyprus is considered as doubtful since no specimens were encountered during the period of our surveying, the specimens in the ZDEU collection are very old alcohol material and also no previous report is present. Eumeces schneideri, Natrix natrix, Malpalon monspessulanus and Telescopus fallax species which were previously reported to be found in Cyprus, are not encountered in the our present study. This makes us consider that these reptile species face a serious threat of extinction in the island.

Key Words : Northern Cyprus, Herpetofauna.

Kuzey Kıbrıs Herpetofaunası Hakkında Bir Ön Çalışma Raporu

Özet : 1989-1994 yılları arasında yapılan araştırma gezilerinde toplanmış ve daha önceden ZDEU kolleksiyonunda kayıtlı bulunan toplam 506 adet herpetolojik materyal değerlendirilmiştir. Tespit edilen türlerin 3'ü kurbağa (Anura), 1'i kaplumbağa (Testudinata),10'u kertenkele (Lacertilia) ve 7'si yılanlar (Ophidia) grubundandır. Bunlar Bufonidae, Hylidae, Ranidae, Emydidae, Gekkonidae, Agamidae, Chamaeleonidae, Lacertidae, Scincidae, Typhlopidae, Colubridae ve Viperidae olmak üzere toplam 12 familya'ya dahildir. Türler hakkında ekolojik ve biyolojik bilgiler verilmiş ve bazı türlerin (Rana ridibunda, Lacerta laevis, Ophisops elegans ve Ablepharus kitaibelii ) taksonomik statülerinin yeniden ele alınması gerektiğine dikkat çekilmiştir. Ayrıca Boulenger (1)'ın Kıbrıs'da bulunduğunu belirttiği Coluber najadum uzun bir süreden sonra ikinci kez kaydedilmiştir. Diğer taraftan ZDEU kolleksiyonunda Kıbrıs'a ait Eryx jaculus ve Elaphe situla örneği mevcut olmakla birlikte söz konusu türlere ait örneklere araştırmamız süresince rastlanmamış olması, eski alkol materyali olmaları ve daha önceden bu konuda hiç bir kayıt bulunmaması nedeni ile şüpheli karşılanmaktadır. Eumeces schneideri, Natrix natrix, Malpolon monspessulanus ve Telescopus fallax gibi önceden kaydı bulunan örneklere şimdiki çalışmada raslanmamış olması da bu sürüngen türlerinin Kıbrıs'da ciddi bir yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduklarını düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler : Kuzey Kıbrıs, Herpetofauna.