Kıbrıs Evcil Koyunlarında (Ovis ammon) Yaşayan Ophryoscolecid (Entodiniomorphida) İşkembe Siliyatı, Ophryoscolex purkynjei Stein, 1858 (Sensu Göçmen, 1999)

Bayram GÖÇMEN

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı, Bornova,İzmir

ÖZET: Kıbrıs evcil koyunlarının (Ovis ammon) işkembesinde yaşayan Ophryoscolex cinsine dahil siliyat protozoon içeriği araştırılmıştır. Araştırma sonucunda tek tür [Ophryoscolex purkynjei] ve 6 forma [O. p. f. purkynjei, O. p. f. bifidobicinctus, O. p. f. bifidoquadricinctus, O. p. f. bicoronatus, O. p. f. tricoronatus, ve O. p. f. quadricoronatus] tayin edilmiştir. Ayrıca bu çalışma Ophryoscolex purkynjei f. bifidobicinctus için koyunların işkembesinde bulunduğuna ilişkin ilk kayıttır. Çalışmada belirlenmiş olan formalara ait incelenen örneklerde tespit edilen taksonomik karakterler, orijinal tanım ve literatürde mevcut tanımlarla karşılaştırılarak benzerlik ve farklılıklar tartışılmıştır. Kıbrıs koyunlarında bulunan Ophryoscolex cinsine dahil işkembe siliyat faunasının, içerdiği forma çeşitliliği açısından diğer ülkelerdeki koyunlardan bildirilene oranla daha zengin olduğu saptanmıştır.

Anahtar kelimeler: İşkembe siliyatları, Ovis ammon, Ophryoscolex, Entodiniomorphida.

 

Rumen Orhryoscolecid (Entodiniomorphida) Ciliate, Ophryoscolex purkynjei Stein, 1858 (Sensu Göçmen, 1999) of The Domestic Sheep (Ovis ammon) From Cyprus)

 

SUMMARY: The rumen ciliate protozoal composition belonging to the genus Ophryoscolex from the Cypriot domestic sheep (Ovis ammon aries) was investigated. As the result of our investigation, a species [Ophryoscolex purkynjei] including 6 formae [O. p. f. purkynjei, O. p. f. bifidobicinctus, O. p. f. bifidoquadricinctus, O. p. f. bicoronatus, O. p. f. tricoronatus, O. p. f. quadricoronatus] were distinguished. At that time, the present study reports for the first time the presence of Ophryoscolex purkynjei f. bifidobicinctus in the rumen of sheep. All of the formae determined were compared with their original descriptions and previous reports, the similarities and differences were discussed. It was also determined that the rumen microfauna of the genus Ophryoscolex from the Cypriot domestic sheep is more rich than that of other countries’ sheep in the viewpoint of diversity.

Key words: Rumen ciliates, Ovis ammon, Ophryoscolex, Entodiniomorphida.