Anaerobik Protozoonlarda (Protista) Solunum ve Detoksifikasyon Organeli: Hidrogenozom

Bayram GÖÇMEN

Ege Universitesi 1Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı, Bornova,İzmir;

ÖZET: Anaerobik ortamlarda yaşayan protozoonlarda görülen solunum ve detoksifikasyon organeli; hidrogenozom ele alınmıştır. Bu organel hakkında önceden bilinen bilgilerin çoğu, bu çalışmada elde edilen orijinal bulgularla birlikte gözden geçirilmiştir.

Anahtar kelimeler:  Hidrogenozom, anaerobik protozoonlar, trichomonad kamçılılar, işkembe siliyatları

 

The Respiratory and Detoxification Organelle in Anaerobic Protozoa: Hydrogenosome

 

SUMMARY: In anaerobic protozoa, the respiratory and detoxification organelle, hydrogenosome, was considered. Much of the earlier information on this organelle has been reviewed with the original data obtained in the present study.

Key words:  Hidrogenosomes, anaerobic protozoa, trichomonad flagellates, rumen protozoa