The Journal of Eukaryotic Microbiology: Vol. 50, No. 2, pp. 104–108.

Ciliated Protozoa in the Rumen of Turkish Domestic Cattle (Bos taurus L.)

BAYRAM GÖÇMEN,a BURK A. DEHORITY,b, c and SAMIYE RASTGELDIa

Abstract - Özet

aDepartment of Biology and Protozoology-Parasitology Research Laboratory, Ege University, 35100 Bornova-Izmir, Turkey

bDepartment of Animal Sciences, Ohio Agricultural Research and Development Center, The Ohio State University, Wooster, Ohio 44691, USA

Abstract: Rumen contents obtained from 28 domesticated cattle (Bos taurus L.) slaughtered at abatoirs near Izmir, Turkey were surveyed for ciliate protozoa. Protozoa are known to make an appreciable contribution to ruminal fiber digestion in many different geographical areas; however, little if any information is available on their occurrence in Turkish cattle. As a result of our survey, 13 genera including 52 species were identified. Nine of the species were further divided into 36 forma. The average ciliate density in our cattle (52.44 × 104/ml) was higher than that of Turkish domestic sheep and other domestic cattle reported previously from different geographical areas. Entodinium basoglui, Entodinium williamsi f. williamsi, E. williamsi f. turcicum, E. dalli f. rudidorsospinatum, Entodinium imai, Entodinium oektemae, Eudiplodinium dehorityi, Epidinium graini, Ophryoscolex purkynjei f. bifidobicinctus, and Ophryoscolex purkynjei f. bifidoquadricinctus have previously been reported from Turkey and appear to be endemic. All of the remaining species represent a new host record for domestic Turkish cattle. This study also reports for the second time the presence of Entodinium constrictum in herbivorous mammals, and is the first record of its occurrence in domesticated cattle.

 

Key words: Ciliate protozoa, fauna, microorganisms, Turkey.

 

Türkiye Evcil Sığırlarının (Bos taurus L.) İşkembesinde Yaşayan Siliyat Protozoonlar (Protozoa: Ciliophora)

Özet: Bu çalışmada İzmir civarındaki salhanelerde kesilen toplam 28 evcil sığır (Bos taurus L.)' dan elde edilen işkembe içerikleri siliyat protozoonlar açısından incelenmiştir.  Araştırma sonucunda 13 cinse dahil olacak şekilde 52 tür ve bu türlere dahil 44 forma tayin edilmiştir. Sığırlarımızda ortalama siliyat yoğunluğu (mililitredeki toplam siliyat sayısı) 52,44 x 104/ml olarak belirlenmiştir. Bu değer koyunlarımızdan ve farklı alanlardaki diğer sığırlardan önceden rapor edilenlere göre daha yüksektir. Diğer taraftan tarafımızdan önceden rapor edilen ve Türkiye için endemik gözüken bazı siliyatlar (Entodinium basoglui, Entodinium williamsi f. williamsi, E. w. f. turcicum, E. dalli f. rudidorsospinatum, Entodinium imai, Entodinium oektemae, Eudiplodinium dehorityi, Epidinium graini, Ophryoscolex purkynjei f. bifidobicinctus, O. p. f. bifidoquadricinctus) haricinde, bu çalışmada belirlenen türlerin tamamı Türkiye’deki evcil sığırlar açısından ilk kayıtlardır. Bundan başka, Entodinium constrictum evcil sığırlarda ilk kez, herbivor memelilerden ikinci kez kaydedilmiştir.

 

Anahtar kelimeler: Siliyat protozoonlar, fauna, microorganizmalar, Türkiye..