The Occurrence of the Rumen Ciliate Metadinium banksi Dehority, 1985 (Ophryoscolecidae, Entodiniomorphida) from Domesticated Goats (Capra hircus L.) in Southeastern Turkey

 

Abstract - Özet

Bayram Göçmen1, Burk A. Dehority2, Samiye Rastgeldi1

1Protozoology and Parasitology Laboratory, Zoology Section, Biology Department Faculty of Science, Ege University, TR 35 100 Bornova-Izmir, Turkey , 2Department of Animal Sciences, Ohio Agricultural Research and Development Center, The Ohio State University, Wooster, OH 44691, USA

 

Abstract:Metadinium banksi was observed in rumen contents from a single goat out of eight living in southeastern Turkey. It constituted 0.25% of the total ciliate population with a frequency of appearance of 12.5%. Size and percentage occurrence of this species in the present study are compared to those previously reported for other animal hosts living in different geographical locations. This study reports for the first time the presence of Metadinium banksi in arctic ruminants and also in Turkey.

 

Key words: Goat, Metadinium banksi, protozoa, rumen, Turkey.

 

Türkiye'nin Güneydoğusunda Yaşayan Evcil Keçilerde (Capra hircus L.) İşkembe Siliyatı Metadinium banksi Dehority, 1985 (Ophryoscolecidae, Entodiniomorphida)'nin Bulunuşu

Özet: Türkiye’nin güneydoğusunda yaşayan sekiz evcil keçiden birinin işkembe içeriğinde Metadinium banksi gözlenmiştir. Toplam işkembe siliyat faunasının %0.25’ini oluşturan bu siliyat keçilerimizde %12.5’lik bir görülme sıklığına sahiptir. Bu çalışmada belirlenen vücut ölçümleri ve bulunma yüzdesi, diğer coğrafi bölgelerde yaşayan farklı konaklardan rapor edilen değerlerle karşılaştırılmıştır. Bu çalışma Metadinium banksi’nin arktik ruminantlarda ve keza Türkiye’de bulunduğuna ilişkin ilk kayıttır.

Anahtar kelimeler: Keçi, Metadinium banksi, protozoa, işkembe, Türkiye.