©Türkiye Parazitoloji Dernegi

Türkiye Parazitoloji Dergisi (Acta Parasitologica Turcica), 25 (4):  -  , 2001. (English Summary)

Sürüngenlerde (Reptilia) Cryptosporidium Tyzzer, 1907 (Protista: Apicomplexa: Coccidia) ve Cryptosporidiosis

Bayram GÖÇMEN1, Yusuf ÖZBEL2, Samiye RASTGELDI1

1Ege Universitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı, Bornova,Izmir; 2Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Bornova, Izmir

ÖZET: Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nde yaşayan toplam 31 sürüngen türüne (kertenkele, yılan, kaplumbağa) dahil 203 örnek Cryptosporidiosis açısından gözden geçirilmiş ancak herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Sürüngenlerde Cryptosoridiosis ile ilgili bugüne değin elde edilen veriler özetlenmiş ve tartışılmıştır.

Anahtar  kelimeler: Cryptosporidium, Cryptosporidiosis, Reptilia, Türkiye, Kıbrıs.

Cryptosporidium Tyzzer, 1907 (Protista:Apicomplexa: Coccidia) and Cryptosporidiosis in Reptiles (Reptilia)

SUMMARY: Totally 203 specimens belonging to 31 reptile species (lizards, snakes, turtles) living in Turkey and the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) were surveyed in the viewpoint of the cryptosporidiosis. However, no cryptosporidial infection was determined. The obtained data on the reptile cryptosporidiosis up to date were summarized and discussed.

Key words: Cryptosporidium, Cryptosporidiosis, Reptilia, Turkey, Cyprus.