SUMMARY (Türkçe Özet)

The sixty-seven specimens collected from the north of Girne (Kyrenia)-Besparmak Mauntain Range on the island of Cyprus and the specimens of Lacerta laevis laevis from Anatolia, which have been studied by Budak (1976), are examined comparatively for taxonomical features, and the description of the race from Cyprus Island is reviewed.

In conclusion, the subspecies of L. l. troodica, which have been described by Werner (1936) based on a total 6 specimens, can not be distinguished from the continental specimens with the diagnostic features given. In distinguishing the two races, we present two different and new characteristics which may point to a difference in species level. The following taxonomic key is proposed for diagnosis:

1. Median gularia number is high (average 25), the scales of gular region very small; parallel "subocular (=subtemporal) bands" extend below the temporal bands, and below these an orange-red region present ........... Lacerta laevis troodica

---. Median gularia number is les (average 20), the gular scales larger; the "subocular (=subtemporal) lines" below the temporal bands extend up to the mid-trunk level............ Lacerta laevis laevis

Budak, A. ve Göçmen, B. (1995). Kuzey Kıbrıs Lacerta laevis Gray, 1838 (Sauria: Lacertidae) Örnekleri Hakkında. Doğa-Tr. J. of Zoology, 19: 1-15.

ÖZET

Ada'daki Girne-Beşparmak Sıradağlari'nın kuzeyinden toplanan 67 örnek, Anadolu'da yaşayan Lacerta laevis laevis alttürüne ait Budak (1976) tarafindan çalışılmış örneklerle taksonomik açıdan karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve Kıbrıs'daki ırkın tavsifi yeniden gözden geçirilmiştir.

Sonuç olarak, Ada'dan daha önceden Werner (1936) tarafından toplam 6 örneğe dayanılarak tavsifi yapılmış olan L. l. troodica alttürünün, Werner (1936)'in vermiş olduğu diagnostik karakterler ile ayırt edilemeyeceği ortaya çıkmıştır. İki alttürün ayırt edilmesinde 2 farklı ve yeni karakter belirlenmiş ve saptanan farklılıkların tür düzeyinde olabileceği ifade edilmiştir.

İki alttür temporal bantlarin altında yer alan ve L. l. troodica'da arka bacak kaidelerine kadar uzanan açık renkte bir "subocular=subtemporal bant" veya L. l. laevis'de olduğu gibi ancak gövdenin ortasına kadar uzanabilen bir "subocular=subtemporal Çizgi"'nin bulunuşuna bağlı olarak kesin şekilde ayrılırlar.

İkinci bir teşhis karakteri; median gular bölgedeki pul+granül sayısı ve bu bölge pullarının boyutları ile ilgilidir. L. l. laevis'de median gularia az (ortalama 20) ve gular bölge pulları oldukça büyüktür. L. l. troodica'da ise bu sayı fazla (ortalama 25) ve gular bölge pulları, nominat ırka oranla çok küçüktürler.