Some Rumen Ciliates (Isotrichidae, Trichostomatida; Epidininae, Ophryoscolecidae) Of The Domestic Goat (Capra Hircus L.) From Turkey 

 

(Türkçe Özet)

 

Bayram GÖÇMEN1, Mehmet K. ATATÜR2

1Ege University, Faculty of Science, Department of Biology, Zoology Section, TR 35100 Bornova-Izmir

2Ege University, Faculty of Science, Department of Biology, Hydrobiology Section TR 35100 Bornova-Izmir

 

Abstract: Rumen contents obtained from domesticated goats (Capra hircus L.) slaughtered at abattoirs in the vicinity of Adana, were surveyed for holotrichous ciliate protozoans and the genus Epidinium.

         The presence of two holotrichous ciliate genera including three species (Isotricha prostoma, I. intestinalis and Dasytricha ruminantium) and also of seven formae of Epidinium ecaudatum (E. e. f. ecaudatum, E. e. f. caudatum, E. e. f. bicaudatum, E. e. f. tricaudatum, E. e. f. quadricaudatum, E. e. f. parvicaudatum and E. e. f. cattanei) were established. The mean of ciliate density in our surveyed goats, 34.62x104 cells/ml, was lower than those of the domestic sheep and cattle of Turkey and other goats previously reported from different localities. All of the ciliates determined were first records from the Turkish domestic goats. Moreover, the presences of E. e. f. bicaudatum, E. e. f. tricaudatum, E. e. f. quadricaudatum and E. e. f. parvicaudatum are also first records from the rumen of goats.

 

Key Words: Rumen Ciliates, Capra hircus, Turkey.

 

Türkiye’ de Dağılış Gösteren Evcil Keçilerin (Capra hircus L.) İşkembesinde Yaşayan Bazı Siliyatlar (Isotrichidae, Trichostomatida; Epidininae, Ophryoscolecidae)

 

ÖZET: Bu çalışmada Adana civarındaki salhanelerde kesilen toplam 5 evcil keçi (Capra hircus L.)'den elde edilen işkembe içerikleri holotriş ve Epidinium cinsine dahil siliyat protozoonlar açısından incelenmiştir.

         Araştırmamızın sonucunda Trichostomatida takımına dahil 2 holotriş cinsi ve bu cinslere dahil 3 tür (Isotricha prostoma, I. intestinalis ve Dasytricha ruminantium) belirlenirken; Epidinium cinsine dahil tek tür, Epidinium ecaudatum ve bu türe dahil 7 forma (E. e. f. ecaudatum, E. e. f. caudatum, E. e. f. bicaudatum, E. e. f. tricaudatum, E. e. f. quadricaudatum, E. e. f. parvicaudatum ve E. e. f. cattanei) tayin edilmiştir. İncelenen keçilerde ortalama siliyat yoğunluğu (mililitredeki toplam siliyat sayısı) 34.62x104hücre/ml olarak belirlenmiştir. Bu değer koyun ve sığırlarımızdan, keza farklı alanlardaki diğer keçilerden önceden rapor edilenlere göre daha düşüktür. Diğer taraftan bu çalışma ülkemiz keçi faunasına ilişkin ilk kayıtlar olup, E. e. f. bicaudatum, E. e. f. tricaudatum, E. e. f. quadricaudatum ve E. e. f. parvicaudatum keçilerden ilk kez kaydedilmiştir.

 

Anahtar kelimeler: İşkembe siliyatları, Capra hircus, Türkiye.