©Türkiye Parazitoloji Dernegi

Türkiye Parazitoloji Dergisi (Acta Parasitologica Turcica), 25 (3): .... , 2001 (in press). (Türkçe Özet)

Rumen Flagellated (Mastigophora) and Holotrich Ciliated (Ciliophora) Protozoa

Bayram GÖÇMEN1, Yusuf ÖZBEL2

1Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dali, 2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, 35100 Bornova-Izmir

SUMMARY: This study attempts to collate the available information on the flagellates (Mastigophora) and holotrichous ciliates (Ciliophora) inhabiting in the rumen of various ruminants. The data obtained from the previous studies up to date on their classifications, desciptions, structures, ultrastructures, distributions, hosts, fluctuations on the protozoal population based on the different feeding types and rations consuming by their hosts, the effects on their hosts and their evolutionary trends are summarized.

Key words: Rumen protozoa, Flagellates, Holotrichous Ciliates, Turkey.

İşkembede Yaşayan Kamçılı (Mastigophora) ve Holotriş Siliyat (Ciliophora) Protozoonlar

ÖZET:Bu çalışma, çeşitli geviş getiren memeli hayvanların işkembesinde yaşayan kamçılılar (Mastigophora) ve holotriş siliyatlar (Ciliophora) hakkındaki mevcut bilgileri derlemeye yöneliktir. Bu protozoonların sınıflandırılmaları, deskripsiyonları, yapıları, ince yapıları, dağılışları, konakları, konaklarının tükkettiği besin tipi ve öğüne bağlı olarak protoozoon populasyonunda meydana gelen değişiklikler, konaklarına etkileri ve evrimsel eğilimleri konusunda bugüne değin elde edilen veriler özetlenmiştir.

Anahtar kelimeler: İşkembe Protozoonları, Kamçılılar, Holotriş Siliyatlar, Türkiye.