©Türkiye Parazitoloji Dernegi

Türkiye Parazitoloji Dergisi (Acta Parasitologica Turcica), 25 (3): 305-307, 2001. (Türkçe Özet)

New Rumen Ciliates From Turkish Domestic Cattle (Bos taurus L.): IV. Eudiplodinium dehorityi n.sp.

Bayram GÖÇMEN*, Beria FALAKALI MUTAF*, Murat TOSUNOGLU*

* Ege University, Faculty of Science, Department of Biology, Zoology Section, 35100 Bornova, Izmir-Turkey.

Summary: In a survey of rumen contents from 30 adult Turkish domesticated cattle (Bos taurus L.), an unusual new form of Eudiplodinium was observed. This form was established as a new species, Eudiplodinium dehorityi n.sp., and constituted 13.31, 15.41, 0.20 and 0.34% of the total ciliates, respectively, in four animals. Several morphological characteristics of this species are unique to the genus Eudiplodinium, showing definite evolutionary trends to the genera Elytroplastron and Polyplastron.

Keywords: Eudiplodinium dehorityi n.sp., New Rumen Ciliates, Bos taurus L., Turkey.

 Türkiye Evcil Sığırlarından (Bos taurus L.) Yeni İşkembe Siliyatları: IV. Eudiplodinium dehorityi n.sp.

ÖZET: İzmir (Türkiye) civarındaki toplam 30 ergin evcil sığır (Bos taurus L.)’dan elde edilen işkembe içeriklerinin incelenmesi sırasında, yeni ve oldukça farklı bir Eudiplodinium formu gözlenmiştir. Bu form, yapılan incelemeler sonucunda yeni bir tür Eudiplodinium dehorityi n.sp. olarak tanımlanmıştır. İncelenen sığır işkembe içeriklerinin dördünde, sırasıyla %13.31, %15.41, %0.20 ve %0.34’lük bulunma oranlarıyla gözlenmiş olan bu tür, ayrıntılı bir şekilde tanımlanmış ve benzerleri ile tartışılarak ilişkileri ortaya konmuştur. Bu türün bazı morfolojik karakterleri Elytroplastron ve Polyplastron cinslerine bariz evrimsel eğilimler gösterecek şekilde ve Eudiplodinium cinsi içerisinde sadece bu türe özgüdür.

Anahtar Kelimeler: Eudiplodinium dehorityi n.sp.,Yeni İşkembe Siliyatları, Bos taurus L., Türkiye.