Pfiesteria piscicida(Dinoflagellata, Protista)

Samiye RASTGELDI1, Yusuf ÖZBEL2, Bayram GÖÇMEN1

(Türkçe Özet)

1Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Zooloji Anabilim Dali, Protozooloji-Parazitoloji Arastirma Laboratuvari, Bornova, Izmir;  2Ege Üniversitesi, Tip Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dali, Bornova, Izmir

 

SUMMARY: Pfiesteria piscicida belonging to Dinoflagellates has been damaged to human by breathing of aerosolizable toxins or touching with water containing toxins. Organic or inorganic waste are stimulated killing activity of P. piscicida on fish. The basic knowledge about life cycle and effects on fish and human of this microorganism are summarized in the review.

Key words: Pfiesteria piscicida, dinoflagellate, fish.

Pfiesteria piscicida (Dinoflagellata, Protista)

ÖZET: Diğer dinoflagellatlardan farklı olarak, aerosol toksinlerle solunum yoluyla veya toksinli suyla temas halinde deri yoluyla insanlara da zarar verebilen Pfiesteria piscicida'nin öldürme aktivitesini, deniz suyunu kirleten organik atıkların (kanalizasyon, sanayi atıkları vs.) uyardığı anlaşılmıştır. Bu dinoflagellatın insan ve balıklar üzerindeki etkileri, yaşam döngüsü ile ilgili bugüne dek elde edilen bilgiler derlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Pfiesteria piscicida, dinoflagellat, balık.