New Rumen Ciliates From Turkish Domestic Cattle (Bos taurus L.): 3. Entodinium oektemae n.sp. and Entodinium imaii n.sp. (Entodiniidae, Entodiniomorphida)

[Türkçe Özet]

Abstract: Certain entodiniid ciliates somehow differing from those previously described (1) were observed during examination of rumen contents of 30 adult domestic cattle (Bos taurus L.) living in the vicinity of Izmir. In this study, it is proposed that new forms should be named as Entodinium oektemae n.sp. and Entodinium imaii n.sp. in taxonomical respect. Entodinium oektemae n.sp. was present at 6.67 % while Entodinium imaii n.sp. was found at 16.67 % in frequencies. The main characteristics of these two species were described in detail and discussed in comparison with those of the previously reported ones.

Key Words: Entodinium oektemae n.sp., Entodinium imaii n.sp., New Rumen Ciliates, Bos taurus, Turkey.

Türkiye Evcil Sığırlarından (Bos taurus L.) Yeni İşkembe Siliyatları: 3. Entodinium oektemae n.sp. ve Entodinium imaii n.sp. (Entodiniidae, Entodiniomorphida)

Özet: İzmir civarındaki toplam 30 ergin evcil sığır (Bos taurus L.)'dan elde edilen işkembe içeriklerinin incelenmesi sırasında, entodiniumlara benzer fakat önceden tanımlananlardan (1) farklı olan bazı siliyatlar gözlenmiştir. Bu çalışma söz konusu siliyatların 2 tür, Entodinium oektemae n.sp. ve Entodinium imaii n.sp. halinde sınıflandırılmasını rapor eder. Entodinium oektemae n.sp. incelenen sığır işkembe içeriklerinin %6.67'sinde, Entodinium imaii n.sp. ise %16.67'sinde gözlenmiştir. Bu türler ayrıntılı bir şekilde tanımlanmış ve önceden bilinen benzer türlerle karşılaştırmalar yapılarak tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Entodinium oektemae n.sp., Entodinium imaii n.sp., Yeni İşkembe Siliyatları, Bos taurus, Türkiye.