Protozoa Living in The Rectum of the Spiny-Lizard, Laudakia stellio stellio (Linnaeus, 1758) (Reptilia: Lacertilia) and their Structures

[Türkçe Özet]

Summary: Rectal contents obtained from 16 Laudakia stellio stelio (Spiny-lizard) (7 female + 9 male) from the vicinity of Izmir, were surveyed for protozoa.

As a result, two species, a flagellate Proteromonas uromastixi and a ciliate Nyctotherus hardwickii, were detected. In the 16 spiny-lizard specimens investigated, the flagellate Proteromonas uromastixi was determined with a high frequency of incidence of 93.75%, while in Nyctotherus hardwickii this value was lower than that of the preceding species with a frequency of 31.25%.

Since all specimens surveyed were in good health, the protozoa, which are accepted as pathogens by some investigators, have no pathogenic effects on their hosts.

Key words: Rectal Protozoa, Spiny-lizard, Laudakia stellio, Turkey.

Dikenli Keler Laudakia stellio stellio (Linnaeus, 1758) (Reptilia: Lacertilia) Rektumunda Yaşayan Protozoonlar ve Yapıları

Özet: Bu çalışmada İzmir civarında dağılış gösteren 16 Laudakia stellio stellio (Dikenli Keler) örneği (7 dişi + 9 erkek) rektal protozoonlar açısından gözden geçirilmiştir.

Araştırma sonucunda biri flagellat (Proteromonas uromastixi) ve diğeri siliyat (Nyctotherus hardwickii) olmak üzere 2 türün varlığı tespit edilmiştir. Bunlardan flagellat Proteromonas uromastixi incelenen kertenkelelerin %93.75'inde yüksek bir görülme sıklığı ile belirlenirken, bu oran Nyctotherus hardwickii için %31.25 gibi oldukça düşük bir düzeydedir.

İncelenen kertenkelelerin tamamının sağlıklı olması bu protozoonların konakları üzerinde hiçbir patojen etkiye sahip olmadıklarını gösterir.

Anahtar sözcükler: Rektal Protozoonlar, Dikenli Keler, Laudakia stellio, Türkiye.