Göçmen, B. ve Öktem, N. (1994). Paraldehyde Fuchsin Staining and Secretion of Rumen Ciliates of Cattle. Doga-Tr. J. of Zoology, 18: 107-110.

SUMMARY (Türkçe Özet)

Secretory processes in cattle-rumen ciliates have been studied using Paraldehyde Fuchsin (PAF) stain at the light microscope level. It has been shown that while in Entodiniomorphida the secretion is primarily in the endoplasm, in Trichostomatida, the secretory products are located in the ectoplasm. The observations obtained in this study have indicated that the secretory processes may function in digestion, attachment and ciliary movement in relation to the metabolic niches that the two ciliate groups occupy in the rumen ecosystem.

Key Words: Rumen Ciliates, Secretion, Paraldehyde Fuchsin Staining.

Göçmen, B. ve Öktem, N. (1994). Sığır İşkembe Siliyatlarında Paraldehit Fuksin Boyaması ve Sekresyon. Doğa-Tr. J. of Zoology, 18: 107-110.

ÖZET

Sığır işkembe siliyatlarindaki sekresyon işlemleri, Paraldehit Fuksin (PAF) boyaması kullanılarak ışık mikroskobu düzeyinde çalışılmıştır. Sekresyonun Entodiniomorphida'da öncelikle endoplazmada olduğu, Trichostomatida'da ise salgı ürünlerinin ektoplazmada yerleştiği gösterilmiştir. Çalışmada elde edilen gözlemler sekresyon işleminin, bu grupların işkembede işgal ettikleri metabolik nişleri ile ilişkili olarak sindirimde, yapışma işleminde ve sil hareketinde iş görebileceğini işaret eder.

Anahtar Kelimeler: İşkembe Siliyatları, Sekresyon, Paraldehit Fuksin Boyaması.