©T. Parazitol. Derg., 24 (2):214-216 . (Tükçe Özet)

The Importance of the Caudal Projections in the Classification of the Rumen Ciliates and Using the Taxa of Forma, Group and Series

Bayram GÖÇMEN*, Abidin BUDAK*

*Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Bornova-Izmir

SUMMARY

The importance of the caudal projections used in the classification of the ciliated protozoa (Protozoa: Ciliophora) living in rumen is discussed.

It is considered that the intrahost and interhost differences occurred on the caudal projections is significant. It is concluded that such characteristics, showing continuous variation, seem to be the most adequate when they are used as the classification of formae, groups and series which are categories accepted by the International Code of Zoological Nomenclature (23). In addition, it is considered that the group, forma and series classifications are appropriate to express the infraspecific, subspesific and subspecific or infraformal differentiations, respectively.

Key words: Forma, Group, Series, Classification, Rumen Ciliates.

İşkembe Siliyatlarının (Protozoa: Ciliophora) Sınıflandırılmasında Kaudal Çıkıntıların Önemi ve Forma, Grup, Seri Taksonlarının Kullanımı

ÖZET

İşkembede yaşayan siliyat protozoonların (Protozoa: Ciliophora) sınıflandırılmasında kullanılan kaudal çıkıntıların önemi tartışılmıştır.

Kaudal çıkıntılarda konak-içi ve konaklar-arası meydana gelen farklılıkların anlamlı olduğu vurgulanmıştır. Sürekli varyasyon gösteren bu tip karakterlerin Uluslararası Zoooloji İsimlendirme Yasası'nda (23) ön görüldüğü gibi nötr kategori olan Forma, Grup ve Seri gibi taksonların kullanımı ile en iyi şekilde ifade edilebileceği, grup sınıflamasınınr üstü farklılaşmalar, forma sınıflamasının tür altı farklılaşmalar ve seri sınıflamasının da tür altı ve forma üstü farklılaşmaları ifade etmede kullanmak için uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar sözcükler:Forma, Grup, Seri, Sınıflandırma, İşkembe Siliyatları.