SUMMARY (Türkçe Özet)

In this study, Mabuya vittata specimens from Northern Cyprus was examined in terms of morphological characteristics in detail with abundant amount of material (19 males, 9 females, 4 juv.). Morever, the biological and ecological features of the species were described. The results were compared with the results of previous researches (Budak, 1973; Basoglu and Baran, 1977; Baran, 1977), working on the Anatolian population of the species. In spite no difference was determined in the specific or subspecific rank, between the Cypriote and Anatolian populations, the dark blackish-gray colouration in palms and the higher presence of vertebral stripe were detected in the Cypriote population. In addition, the morphometric values of head, tail and hind extremities were found higher than that of Anatolian population when above-mentioned characters were calculated to length of head+body (trunk).

Tok, C. V., Göçmen, B. ve Mermer, A. (1999). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Mabuya vittata (Sauria: Scinciidae) Örnekleri Hakkında. Doğa-Tr. J. of Zoology, 23 (Eksayı 2): 583-589.

ÖZET

Bu çalışmada Kuzey Kıbrıs'da dağılış gösteren Mabuya vittata türü, yeterli materyal (19 erkek, 9 dişi, 4 juv.) toplanarak, morfolojik özellikleri bakımından ayrıntılı olarak incelenmiştir. Ayrıca türe ait biyolojik ve ekolojik özellikler tanıtılmıştır. Elde edilen bulgular, Anadolu populasyonlari ile çalısan araştırmacıların (Budak, 1973; Başoğlu and Baran, 1977; Baran, 1977) bulguları ile karşılaştırılmıştır. Ada ve Anadolu populasyonları arasında tür veya alttür seviyesinde farklılık tespit edilememekle birlikte, ada populasyonunda ekstremitelerdeki ayaların daha koyu siyahımsı-gri renkte olduğu ve daha yüksek oranda vertebral şerit bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca baş, kuyruk ve arka bacaklara ait morfometrik değerlerin ada populasyonunda daha yüksek olduğu, bu karakterlerin baş+gövde uzunluğuna oranlanmasından anlaşılmıştır.