©TUBITAK

Doga-Tr. J. of Zoology, 23 (Turk. Supl. 2): 473-490, 1999. (Turkce Ozet)

SUMMARY

The rumen ciliate protozoal composition belonging to the family Ophryoscolecidae from Turkish domestic sheep (Ovis ammon aries) was investigated.

As the result of our investigation, 8 genera (Diplodinium, Eudiplodinium, Ostracodinium, Metadinium, Enoploplastron, Polyplastron, Epidinium and Ophryoscolex) including 10 species and 11 formae were distinguished. The genus and species which have the highest appearance frequency are Metadinium and M. affine, respectively, with the same value of 85.71%. At that time, the present study reports for the first time the presence of Epidinium ecaudatum f. bicaudatum and Epidinium ecaudatum f. tricaudatum in the rumen of sheep. All of the genera, species and formae determined were compared with their original descriptions and previous reports, the similarities and differences were discussed. Moreover, the species Diplodinium dentatum revised with D. anisacantum and redescribed. On the other hand, it is pointed out that the genus Ophryoscolex should be reconsidered again since its species diagnostic characteristics, i.e., the length of the main caudal spines and the number of the rings of secondary caudal spines, are appear to be not appropriate for the classification of the species.

It was determined that the rumen microfauna of the family Ophryoscolecidae from Turkish domestic sheep is closely resembles to that of Far Eastern (Chinese/ Japanese) sheep and is more rich than that of Western European (Scottish) and American (Canadian/Alaskan) sheep in the viewpoint of diversity.

Top of Page

ÖZET

Göçmen, B., Torun, S. ve Öktem, N. (1999). Türkiye Evcil Koyun (Ovis ammon aries)'larının İşkembe Siliyat (Protozoa: Ciliophora) Faunası Hakkında Bir Ön Çalısma: II-Familya Opryoscolecidae (Entodiniomorphida). Doğa-Tr. J. of Zoology, 23 (Turk. Supl. 2): 473-490 .

Türkiye evcil koyun (Ovis ammon aries)' larının işkembesinde yaşayan Ophryoscolecidae familyasına dahil siliyat protozoon içeriği araştırılmıştır.

Araştırma sonucunda 8 cins (Diplodinium, Eudiplodinium, Ostracodinium, Metadinium, Enoploplastron, Polyplastron, Epidinium ve Ophryoscolex) altında 10 tür ve 11 forma tayin edilmiştir. En yüksek görülme sıklığına sahip cins ve tür sırasıyla Metadinium (% 85.71) ile bu cinse dahil belirlenen 2 türden biri olan M. affine (% 85.71) 'dir. Ayrıca bu çalışma Epidinium ecaudatum f. bicaudatum ve Epidinium ecaudatum f. tricaudatum için koyunların işkembesinde bulunduğuna ilişkin ilk kayıttır. Çalışmada belirlenmiş olan cins, tür ve formalara ait incelenen örneklerde tesbit edilen taksonomik karakterler, orijinal tanım ve literatürde mevcut tanımlarla karşılaştırılarak benzerlik ve farklılıklar tartışlımıştır. Bundan baska Diplodinium dentatum türü, Diplodinium anisacanthum ile karşılaştıırılarak yeniden düzenlenmiştir. Ophryoscolex cinsinde, türler icin verilen diagnostik karakterlerin (yani ana kaudal ışın uzunluğunun ve ikincil ışın halkası sayısının), tür ayırt edilmesi açısından uygun olmaması nedeni ile taksonomik olarak yeniden değerlendirilmesi gerektigine işaret edilmiştir.

Ülkemiz koyunlarında bulunan Ophryoscolecidae familyasına dahil işkembe siliyat faunasının, içerdiği tür çeşitliliği açısından Uzak Doğu (Çin/Japonya) ülkelerinkine benzer olduğu ve Batı Avrupa (İskoçya) ile Amerika (Alaska/Kanada)' daki koyun faunalarına göre daha zengin olduğu saptanmıştır.

Top of Page